Daaraykamil.com

Pdf Library

Media center

Extras

Reseau Social Media

    Connect with us on  :  Retrouvez-nous sur :
Connect with us on Facebook. Connect with us on YouTube. Connect with us on Twitter.


Serigne Touba, Khadim Rassoul

Khadim Rassoul

Le plus grand poète et écrivain de tous les temps: Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme.

Shaykh Ahmadu Bamba, the founder of the Murid Brotherhood, is the greatest poete & writer of all times.

THANK YOU KHADIM RASSOUL  The Servant of the Greatest Prophet: Muhammad (PBUH) 

Dieureudieuffé Serigne Touba !

Diarama Mame Lamp Fall !

Khassida en Arabe Lettre A , Alif, ا

qasida Ahbabtou + Fatahan Ahbabtou Adiâbanî Rabboussamâ + Lahallakoum Tahtadôna Adiâbanî Rabboussamâ
Allaahu Khaaliqu Kulli Chayhin: Hadamtu bunyatal Kufoori + Yaa Moodjidal Aqraadi + Alamu (Alif, Laam, Miim) man Hassadanii + Antar Rahiimu + Nun, Saad, Raa (Nadji Djanaabii) + Ahlou Badrin (As Alukal Yawma) Antar Rahiimu Yahbudu Kulliil Laaha + Adjaabanii Khayru Baaqin + Al Yumnu Wal Yusru Adjaabanii Khayru Baaqin
Allaahu Khaaliqu Kulli Chayhin: Hadamtu bunyatal Kufoori + Yaa Moodjidal Aqraadi + Alamu (Alif, Laam, Miim) man Hassadanii + Antar Rahiimu + Nun, Saad, Raa (Nadji Djanaabii) + Ahlou Badrin (As Alukal Yawma) Ahlou Badrin (As Alukal Yawma) Ahonzu Billaahi Min Maylii + Bihaqqi Wadjhikal Kariim Ahonzu Billaahi Min Maylii
Ilaa Siwaaya  + Uznii + Ilayya Qaadal Laahu + Madahtu  + Ahonzubillah (Ikhra Wa Rabbukal Akramu) + Madhun Nabiyyil + Saana Ilaahii Ahonzubillah (Ikhra Wa Rabbukal Akramu) Kitaabul Mahboob +  Al Muhayminu (Ilaa Siwaanaa Zahzahan Niiraanaa) Al Muhayminu (Ilaa Siwaanaa Zahzahan Niiraanaa)
Al Barakah + Sublas Salaami (Sa-Altu-Rabbiil Khaalikhal Kawnayni) Al Barakah Yahbudu Kulliil Laaha + Adjaabanii Khayru Baaqin + Al Yumnu Wal Yusru Al Yumnu Wal Yusru
Alal Mustafaa Minnii + 2 Yaa Rabbanaa Alal Mustafaa Minnii Alamane Alamane
Allaahu Khaaliqu Kulli Chayhin: Hadamtu bunyatal Kufoori + Yaa Moodjidal Aqraadi + Alamu (Alif, Laam, Miim) man Hassadanii + Antar Rahiimu + Nun, Saad, Raa (Nadji Djanaabii) + Ahlou Badrin (As Alukal Yawma) Alamu (Alif, Laam, Miim) man Hassadanii Alfahrassru (Wakhani + Midadi + Yassuru) Alfahrassru (Wakhani + Midadi + Yassuru)
Alif Lam Mim Zaalikal Kitaabu Alif Lam Mim Zaalikal Kitaabu Allaahu Chaahidun Lii Biqawlii (Allaahu lii qaada) + Yaa Allaahu (Yaa Allaahu yaa Rahmaanu Yaa Rahiimu Yaa) + Yaa Allaahu ( Yaqooduliil Laahul Qadiimul Baaqii) + Haazaal Qawla ( Hadiyyatii Min Maalikii) Allaahu Chaahidun Lii Biqawlii (Allaahu lii qaada)
Allaahu Khaaliqu Kulli Chayhin: Hadamtu bunyatal Kufoori + Yaa Moodjidal Aqraadi + Alamu (Alif, Laam, Miim) man Hassadanii + Antar Rahiimu + Nun, Saad, Raa (Nadji Djanaabii) + Ahlou Badrin (As Alukal Yawma) Allaahu Khaaliqu Kulli Chayhin Lam-Yabdu + Allahou + Ihdi Djamii Allahou
Taqriibul-Aqsaa + Anfahi Maabihii Yoossaa ++ Anfahi Maabihii Yoossaa Djannatul Haadjilat - As-Haabul-Djannati  ... (Diwan, 8 Qasida) As-Haabul-Djannati
Ashaboul Djannati version 2 Ashaboul Djannati version 2 Asiiru Mahal Abraari Asiiru Mahal Abraari
ASMAHI EUHLOU BADRINE Asmahi Ahlu Badrin Asma-ul-Husna Asma-ul-Husna
Asma-ut-Tahlil Asma-ut-Tahlil Qasida-Taani : Al Ahwaami Kulluhaa ( Awdjadalii Wudjoodu + Innal Laziis Sidqu ) Awdjadalii Wudjoodu
Ihdi Djamii hanaa version 1:Lam-Yabdu + Allahou + Ihdi Djamii Ihdi Djamii hanaa version 1 Ihdi Djamii hanaa version 2:Innii Ukhaatibun Nassaaraa + Baayakhtu Khayral Waraa + Ihdi Djamiihanaa Ihdi Djamii hanaa version 2
Ilaa Siwaaya  + Uznii + Ilayya Qaadal Laahu + Madahtu  + Ahonzubillah (Ikhra Wa Rabbukal Akramu) + Madhun Nabiyyil + Saana Ilaahii Ilaa Siwaaya Ilaa Siwaaya  + Uznii + Ilayya Qaadal Laahu + Madahtu  + Ahonzubillah (Ikhra Wa Rabbukal Akramu) + Madhun Nabiyyil + Saana Ilaahii Ilayya Qaadal Laahu
Innâbna Habdillâhi Innâbna Habdillâhi Qasida-Taani : Al Ahwaami Kulluhaa ( Awdjadalii Wudjoodu + Innal Laziis Sidqu ) Innal Laziis Sidqu
Inni Akholou Inni Akholou Innii Ukhaatibun Nassaaraa + Baayakhtu Khayral Waraa + Ihdi Djamiihanaa Innii Ukhaatibun Nassaaraa
Matlabul Taqabuli + Inniya Ahmadu murabbiyal wakiil ( hidjaabu mooliil hinaayah) + Yaazaal Wudjoodi wal bakhaahi wal qidam + Wakhaanii Hafiizoun Inniya Ahmadu murabbiyal wakiil ( hidjaabu mooliil hinaayah) Irwaawun Naddym, de S Muhammadu Lamine Diop Dagana Irwaawun Naddym
Qasidak Isaadjaaha Nasroullaahi Isaadjaaha Nasroullaahi Islaahud Daarayni Islaahud Daarayni
Ilaa Siwaaya  + Uznii + Ilayya Qaadal Laahu + Madahtu  + Ahonzubillah (Ikhra Wa Rabbukal Akramu) + Madhun Nabiyyil + Saana Ilaahii Uznii (Ouznii), P9